İnsan Kaynakları
YT Grup faaliyette bulunduğu sektörlerde en üst kalitede hizmet ve ürün sunabilmek için şirketlerine katma değer sağlayan çalışanlarına öncelikle ailesinin bir ferdi olarak değer vermektedir.

Farklı tecrübeli ve dinamik bir yönetim kadrosunun yanı sıra, YT Grup kendi alanlarında deneyimli yaklaşık 500 kişiyi bünyesinde sürekli çalıştırmakta ve inşaat projeleri esnasında çalışan sayısı 1000 kişiyi geçmektedir.

YT Grup’un faaliyetlerinde temel değerleri şeffaflık , güvene dayalı çalışma, etkin iletişim ve saygınlık’dır.
YT Grup, ulusal ve uluslararası alanlarda kazandığı başarıları ve saygınlığı şüphesiz ki seçkin ve uzman çalışanlardan oluşan insan kaynağına borçludur.
YT Grup, uzmanlaşmış ve işine tutkuyla bağlı insan kaynağı sayesinde faaliyet gösterdiği her alanda rekabet etmeye, büyümeye ve katma değer üretmeye devam edecektir.
YT Grup şirket yapısında ve çalışmalarında mümkün olan en üst seviyede şeffaf iletişim kanalları sağlamaktadır. Takım çalışması, dayanışma, kalite, gelişim, motivasyon ve bağlılığı arttırma değerlerini sürdürebilmek için çalışmalar yapmaktadır.

İK Vizyonu
Temel ilkelerimizle uyumlu ve tüm çalışanlarımızla benimsediğimiz ortak değerlerimize bağlı kalarak başarılı olmak temel vizyonumuzdur.

İK Misyonu
Çalışanların motivasyonunu arttırarak ve becerilerini geliştirerek organizasyonun bütününe katma değer sağlamak.

İK Hedefi
YT Grup kurumsal imajini ve markasını geliştirmek gayesiyle, global anlamda her türlü değişim, gelişim ve teknolojileri sürekli izleyen; bunları işine yansıtıp performansını tetikleyebilecek, uzman, yönetici ve liderleri yetiştirmek öncelikli hedefidir.Ad & Soyad
Doğum Yeri ve Tarihi
Cinsiyet
Medeni Durumu
Askerlik Durumu
Sürekli Telefon
Cep Telefonu
E-posta Adresi
Uyruğu
Eğitim Durumu
Mezun Olduğunuz Okullar
Okul Tipi
Adı
Giriş Tarihi
Mezuniyet Tarihi
Mezuniyet Derecesi
Bildiğiniz Diller ve Seviyeleri
Konuşma
Okuma
Yazma


Çalıştığınız Son İşyerinin Adı
Pozisyonunuz
Giriş Tarihiniz
Çıkış Tarihiniz
Görev Tanımı
Daha Önce Çalıştığınız Firmalar
Referans 1 Adı Soyadı
Firması
Görevi
Telefonu
Sizinle Olan İlgisi
Referans 2 Adı Soyadı
Firması
Görevi
Telefonu
Sizinle Olan İlgisi