Sosyal Sorumluluk 
Kurumsal vatandaşlık anlayışımız, verimliliğe odaklı riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayıştır. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız; bu odaktan hareketle şekillenmektedir. Sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir sekilde değerlendirmek ve sürdürebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacındayız.